W odniesieniu do zeszłorocznego budżetu JST | Budżety obywatelskie 

W odniesieniu do zeszłorocznego budżetu JST

Zestawienie przedstawiające udział budżetu obywatelskiego w wydatkach ogółem danego samorządu. Rok budżetu jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to  wydatki ogółem samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2016 zgłaszano i wybierano projektu a ich realizacja nastąpi w 2017 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2017 roku a wysokość wydatków ogółem z 2016 roku.


l.p.nazwa samorząduodniesienie do wydatków budżetu JST w %odniesienie do wydatków majątkowych JST w %wysokość budżetu obywatelskiegorodzaj: województwo:
1Miasto Warszawab/db/db/dm. na prawach powiatumazowieckie