W odniesieniu do zeszłorocznych wydatków majątkowych JST | Budżety obywatelskie 

W odniesieniu do zeszłorocznych wydatków majątkowych JST

Zestawienie przedstawiające udział budżetu obywatelskiego w wydatkach majątkowych (inwestycyjnych) danego samorządu. Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2016 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2017 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2017 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2016 roku.


l.p.nazwa samorząduodniesienie do wydatków majątkowych JST w %odniesienie do wydatków budżetu JST w %wysokość budżetu obywatelskiegorodzaj: województwo:
1Miasto Warszawab/db/db/dm. na prawach powiatumazowieckie