W przeliczeniu na 1 mieszkańca | Budżety obywatelskie 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca

Zestawienie przedstawiające wysokość budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca danej jednostki samorządowej.


l.p.nazwa samorządukwota budżetu na 1 mieszkańca w złliczba mieszkańców *wysokość budżetu obywatelskiegorodzaj: województwo:
1Miasto Warszawab/d1 726 581b/dm. na prawach powiatumazowieckie
* -