Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Bydgoszcz - 2013 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2012 roku:
- wydatki ogółem: 1 464 775 784,00 złotych
- w tym majątkowe: 285 373 901,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 5 000 000,00 złotych

Opis zgłoszonych projektów:
Do najczęściej zgłaszanych zadań do realizacji w pierwszym roku działania „Programu 5/6” należy zaliczyć: place zabaw, siłownie fitness, skateparki, wideo monitoring ulic oraz osiedlowych placów zabaw i skwerów, remonty chodników i oświetlenie ulic.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 53

Opis wybranych do realizacji projektów:
Wybrano 53 zadania. Kilka z nich z uwagi na zakres działań zrealizowano w okresie dwóch lat (m.in. boiska szkolne na Wzgórzu Wolności i Jachcicach, czy teren sportowo-rekreacyjny na Górzyskowie) Wśród przyjętych do realizacji inwestycji znalazły się: - budowa lub modernizacja boisk szkolnych (Wzgórze Wolności, Jachcice, Bydgoszcz Wschód- Brdyujście - Siernieczek, Górzyskowo, Nowy i Stary Fordon), - budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym skate parki, place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu itp. (Czyżkówko, Flisy, Osowa Góra, Błonie, Bartodzieje, Kapuściska, Wyżyny, Bielawy, Osiedle Leśne, Os. Tatrzańskie, Śródmieście - Stare Miasto, Górzyskowo). - rozbudowa systemu wideo monitoringu (Okole, Wilczak-Jary), - budowa, przebudowa, remonty ulic, schodów, chodników i ich oświetlenia (Miedzyń - Prądy, Śródmieście - Stare Miasto, Wyżyny, Kapuściska, Łęgnowo, Osowa Góra), - kino studyjne (Nowy Fordon), - zakup defibrylatorów (szkoły w Fordonie), - modernizacja infrastruktury energetycznej w szkołach (Szwederowo).


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 358 922

Liczba uprawnionych do głosowania: 281 429


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Bydgoszcz
2014 - Miasto Bydgoszcz