Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Włocławek - 2013 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Włocławek

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2012 roku:
- wydatki ogółem: 586 563 009,00 złotych
- w tym majątkowe: 156 398 700,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Włocławek - kliknij i przejdź

Kwota: 0,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 173


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 114 612

Liczba uprawnionych do głosowania: 92 953

Uwagi ogólne:
W ramach pierwszego budżetu obywatelskiego m. Włocławek nie została określona kwota przeznaczona na budżet obywatelski.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Włocławek
2014 - Miasto Włocławek