Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Gmina Unisław - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Gmina Unisław

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kategoria: gmina wiejska

Budżet całego samorządu w 2013 roku:
- wydatki ogółem: 23 459 653,00 złotych
- w tym majątkowe: 3 013 937,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 200 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 16

Zasady wyboru projektów:
Mieszkańcy mogą głosować na konkretne pomysły do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego za pośrednictwem sondy internetowej - na stronie www.unislaw.pl. Wynik sondy ma jedynie charakter pomocniczy, a o wyborze konkretnych zadań/pomysłów decyduje specjalnie powołana komisja ds. opiniowania budżetu obywatelskiego.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 5


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 6 997

Liczba uprawnionych do głosowania: 5 349

Liczba oddanych wszystkich głosów: 1 445


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Gmina Unisław