Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Bydgoszcz - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2013 roku:
- wydatki ogółem: 1 459 744 920,00 złotych
- w tym majątkowe: 229 783 137,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 5 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 200


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 56


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 358 922

Liczba uprawnionych do głosowania: 281 429

Liczba oddanych wszystkich głosów: 6 420


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Bydgoszcz
2013 - Miasto Bydgoszcz