Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Jaworzno - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Jaworzno

Województwo: śląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2013 roku:
- wydatki ogółem: 386 902 285,00 złotych
- w tym majątkowe: 57 405 564,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Jaworzno - kliknij i przejdź

Kwota: 2 021 425,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 105


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 15


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 93 643

Liczba uprawnionych do głosowania: 75 944

Informacja na temat głosowania:
Uprawnionym do głosowania był każdy mieszkaniec Jaworzna, który ukończył 15 rok życia i był zameldowany na danym obszarze konsultacyjnym na pobyt stały lub czasowy.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Tak - 13 obszarów konsultacyjnych.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 14 600


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Jaworzno