Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Kargowa - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Kargowa

Województwo: lubuskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska

Budżet całego samorządu w 2013 roku:
- wydatki ogółem: 19 248 380,00 złotych
- w tym majątkowe: 3 327 978,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 200 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 16


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 12


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 5 841

Liczba uprawnionych do głosowania: 4 632

Informacja na temat głosowania:
25 październik 2013 roku był ostatnim dniem głosowania mieszkańców Kargowej w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. Urnę wyborczą odwiedziło 90 wyborców podkreślając swój udział w obywatelskim obowiązku i dokonując wyboru wcześniej zgłoszonych propozycji zadań i inwestycji przez mieszkańców miasta.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 90


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto i Gmina Kargowa