Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Koszalin - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Koszalin

Województwo: zachodniopomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2013 roku:
- wydatki ogółem: 475 079 600,00 złotych
- w tym majątkowe: 114 013 500,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Koszalin - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 55


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 3


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 109 181

Liczba uprawnionych do głosowania: 86 561

Informacja na temat głosowania:
Łącznie oddano 11 455 głosów, w głosowaniu które odbyło się w terminie od 23 września do 13 października 2013 roku.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 11 455


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Koszalin
2016 - Miasto Koszalin