Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Kościerzyna - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Kościerzyna

Województwo: pomorskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2013 roku:
- wydatki ogółem: 69 617 252,00 złotych
- w tym majątkowe: 10 441 018,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 240 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 15


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 13


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 23 718

Liczba uprawnionych do głosowania: 18 273

Liczba oddanych wszystkich głosów: 5 390


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Kościerzyna
2016 - Miasto Kościerzyna