Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Lębork - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Lębork

Województwo: pomorskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 141 927 641,00 złotych
- w tym majątkowe: 43 680 317,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Lębork - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Pozytywnie zweryfikowano następującą liczbę projektów: 23

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
Wartość jednostkowa projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 7

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 35 480

Liczba uprawnionych do głosowania: 27 519

Liczba oddanych wszystkich głosów: 1 288


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Lębork