Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Olsztyn - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Kategoria: m. na prawach powiatu


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 2 150 000,00 złotych

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić:1) każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 16 rok życia. 2) organizacja pozarządowa siadaj ą ca siedzib ę na terenie Olsztyna .


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 174 668

Liczba uprawnionych do głosowania: 134 724

Informacja na temat podziału terytorialnego:
a) 1 000 000 zł przeznaczony zostanie na projekty ogólnomiejskie, b) 1 150 000 zł przeznaczona na realizację zadań dla poszczególnych osiedli, której wydatkowanie będzie realizowane przy udziale Rad Osiedli, przy czym kwota rzeznaczona na każde osiedle nie może być wyższa niż 50.000 zł.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2016 - Miasto Olsztyn
2015 - Miasto Olsztyn