Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Elbląg - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Elbląg

Województwo: warmińsko-mazurskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2013 roku:
- wydatki ogółem: 592 017 993,00 złotych
- w tym majątkowe: 161 971 687,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Elbląg - kliknij i przejdź

Kwota: 2 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 246


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 9


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 122 717

Liczba uprawnionych do głosowania: 97 070


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Elbląg
2013 - Miasto Elbląg
2016 - Miasto Elbląg