Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Mikasto i Gmina Rawicz - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Mikasto i Gmina Rawicz

Województwo: wielkopolskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska

Budżet całego samorządu w 2013 roku:
- wydatki ogółem: 74 319 848,00 złotych
- w tym majątkowe: 8 618 685,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 372 930,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 38


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 3


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 30 191

Liczba uprawnionych do głosowania: 24 560

Liczba oddanych wszystkich głosów: 1 946


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Mikasto i Gmina Rawicz