Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Ruda Śląska - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Ruda Śląska

Województwo: śląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2013 roku:
- wydatki ogółem: 525 208 459,00 złotych
- w tym majątkowe: 37 525 943,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Ruda Śląska - kliknij i przejdź

Kwota: 2 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 82


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 9


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 141 315

Liczba uprawnionych do głosowania: 112 031

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Mieszkańcom I okręgu wyborczego, obejmującego dzielnice: Ruda, Godula, Orzegów, Chebzie przekazano do dyspozycji kwotę 623 000,00 zł, okręgu II obejmującego Wirek, Nowy Bytom, część Czarnego Lasu kwotę 448 000,00 zł, okręgu III obejmującego Halembę, Bielszowice i część Czarnego Lasu kwotę 506 000,00 zł natomiast mieszkańcom okręgu IV obejmującego Bukowinę i Kochłowice kwotę 423 000,00 zł.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 3 438


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Ruda Śląska
2016 - Miasto Ruda Śląska