Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Rybnik - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Rybnik

Województwo: śląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2013 roku:


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 2 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 69


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 27


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 140 030

Liczba uprawnionych do głosowania: 110 024

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Środki przeznaczone do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego podzielone zostały na 24 dzielnice miasta. Wysokość środków dla poszczególnych dzielnic uzależniona jest od liczby jej mieszkańców.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Rybnik