Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Tarnobrzeg - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Tarnobrzeg

Województwo: podkarpackie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2013 roku:
- wydatki ogółem: 230 887 351,00 złotych
- w tym majątkowe: 47 878 509,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 1 200 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 20


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Opis wybranych do realizacji projektów:
W związku z sytuacją, w której w wyniku głosowania trzy projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, wynikiem różniły się od siebie tylko jednym głosem -253, 252, 251 - Prezydent Miasta podjął decyzję o zwiększeniu kwoty budżetu obywatelskiego do 1.200.000 zł celem umożliwienia wykonania tych trzech inwestycji. Wynikiem czego było ujęcie ich w uchwale budżetowej miasta na 2014 rok.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 48 104

Liczba uprawnionych do głosowania: 39 550

Liczba oddanych wszystkich głosów: 1 195


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Tarnobrzeg