Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Powiat Wągrowiecki - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Powiat Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Kategoria: powiat

Budżet całego samorządu w 2013 roku:
- wydatki ogółem: 67 430 451,00 złotych
- w tym majątkowe: 5 463 763,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 250 000,00 złotych

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 69 799

Liczba uprawnionych do głosowania: 54 272


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Powiat Wągrowiecki