Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Wieliczka - 2014 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Wieliczka

Województwo: małopolskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 229 583 956,00 złotych
- w tym majątkowe: 99 800 831,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Wieliczka - kliknij i przejdź

Kwota: 1 200 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 47

Zasady wyboru projektów:
Budżet jest realizowany w tym samym roku w którym jest przeprowadzane głosowanie (głosowanie na wiosnę). Wobec tego faktu punktem odniesienia do budżetu jednostki i wydatków majątkowych jest rok 2014.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 20


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 55 448

Liczba uprawnionych do głosowania: 42 350

Informacja na temat głosowania:
Głosowanie trwało od 24 lutego do 24 marca 2014 r. Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy Wieliczka zameldowani na pobyt stały lub czasowy, którzy ukończyli 16 lat w głosowaniu poprzez wypełnienie Ankiety.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 33 491


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2016 - Miasto i Gmina Wieliczka