Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Gorlice - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Gorlice

Województwo: małopolskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 72 589 561,00 złotych
- w tym majątkowe: 10 414 435,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Gorlice - kliknij i przejdź

Kwota: 600 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 16

Opis zgłoszonych projektów:
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki oraz siatkówki na terenie OSiR Teren między halą sportową OSiR a basenem kąpielowym Przybliżona wycena: 273 tysiące złotych Boisko o nawierzchni polipropylenowej, ogrodzone, z dwoma wejściami, wyposażenie, oświetlenie, chodniki. 2. Budowa szatni sportowej wraz z zapleczem sanitarnym na stadionie OSiR Stadion OSiR Przybliżona wycena: 300 tys. zł. Budynek jednokondygnacyjny wbity w skarpę od strony ulicy Sportowej. Wejście główne od strony ulicy Sportowej, do szatni od boiska. 3. Budowa muszli koncertowej w Parku Miejskim Park Miejski, polana Przybliżona wycena: 300 tys. zł. Budowa muszli – sceny z zadaszeniem, oświetleniem, zapleczem, przyłączem energetycznym 4. Cztery pory roku w parku im. MacGarveya w Gorlicach – ekologiczne warsztaty dla dzieci i młodzieży Park im. MacGarveya w Gorlicach, parki narodowe Przybliżona wycena: 100 tys. zł. Remont altany w parku, warsztaty wyjazdowe do parków narodowych dla młodzieży z MZS nr 3, otwarte warsztaty ekologiczne dla młodzieży w Gorlicach 5. Historia Gorlic w 3D street art. Wykonanie trzech kompozycji w formacie 3D Rynek Przybliżona wycena: 190 tys. zł. Wykonanie trzech kompozycji 3D na specjalnych foliach, bez ingerencji w podłoże, łatwe w montażu. Kompozycje przedstawiające bitwę pod Gorlicami, aptekę Łukasiewicza i historię Tereski. 6. Modernizacja osiedlowego placu zabaw przy ulicy Krasińskiego Osiedle przy ulicy Krasińskiego Przybliżona wycena: 297 tys. zł Trzysektorowy plac zabaw – podzielony ze względu na wiek. Sektory dla małych dzieci, dzieci w wieku 3 – 14 lat, dla młodzieży i dorosłych, rekultywacja byłego boiska do siatkówki. 7. Modernizacja stadionu OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza Stadion OSiR Przybliżona wycena: 300 tys. zł Wymiana ogrodzenia wokół głównej płyty, boksów dla rezerwowych, trybuny dla kibiców gości, wykonanie siedzisk z krzesełkami od strony ul. Sportowej, dokończenie dojazdu z kostki od ulicy Sienkiewicza, oświetlenie bocznego boiska. 8. Modernizacja ulicy Kopernika Ulica Kopernika od placu Dworzysko do bloku przy Kopernika 2 Przybliżona wycena: 297 tys. zł. Remont nawierzchni jezdni i chodnika jednostronnego na odcinku 190 metrów 9. Ogrodzony wybieg dla psów Działka miejska przy ulicy Parkowej miedzy rzeką Ropą a drogą krajową Przybliżona wycena: 74,5 tys. zł Wydzielenie i ogrodzenie terenu o powierzchni 1 ha, montaż tablic informacyjnych z regulaminem, montaż koszy na psie odchody, podział stref wybiegu dla psów małych i dużych. 10. Ogród Sztuk przy ulicy Jagiełły Skwer przy ul. Jagiełły Przybliżona wycena: 300 tys. zł. Demontaż metaloplastyki, remont elewacji – ślepej ściany pod montaż ekranu i muralu, budowa mini amfiteatru z wyposażeniem, przycinka zieleni, elementy małej architektury, wymiana nawierzchni. 11. Remont chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy ulicy Konopnickiej Ulica Konopnickiej na odcinku od bloku nr 17 do budynku Caritas Przybliżona wycena: 225 tys. zł. Remont chodnika, budowa zatoczek parkingowych, przełożenie instalacji oświetleniowej. 12. Renowacja zabytkowej kapliczki wraz z otoczeniem przy ulicy Krętej Ulica Kręta Przybliżona wycena: 160 tys. zł. Prace przygotowawcze i odkrywkowe, prace konstrukcyjno – budowlane, renowacja obrazu i detali, uzupełnienie wnęk symbolami i dziełami sztuki, tabliczka informacyjna, renowacja obiektu. 13. Street Workout Park – plac do ćwiczeń w Parku Miejskim Park Miejski, polana Przybliżona wycena: 236 tys. zł. Montaż urządzeń treningowych – połączone ze sobą drążki do podciągania, poręcze, ławki skośne i poziome, drabinki, kółka gimnastyczne, liny, pionowe rury, nawierzchnia poliuretanowa. 14. Ścieżka rowerowa na osiedlu Korczak Ulica Hallera, pomiędzy budynkami o numerach 20, 18 i 16 Przybliżona wycena: 288 tys. zł. Budowa drogi rowerowej –miasteczko ruchu drogowego, nowego odcinka chodnika, przebudowa sieci wodociągowej znajdującej się pod ścieżkami. 15. Wykup terenu pod plac zabaw dla dzieci i młodzieży osiedla Łysogórskie Ulica Okulickiego Przybliżona wycena: 114 tys. zł. Wykup działek w celu urządzenia placu zabaw. 16. Zacisze Starówki – nowy skwer Dworzysko/Kopernika Teren byłego przedszkola przy placu Dworzysko Przybliżona wycena: 60 tys.zł. Montaż ogrodzenia, remont schodów, pielęgnacja zieleni, urządzenie ścieżek żwirowych, montaż ławek, koszy na śmieci i oświetlenia.

Zasady wyboru projektów:
Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Rekomendowane do realizacji są te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków, tj. do kwoty 600.000 zł. przewidzianych do realizacji budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy, że w tym roku przewidywana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski wyniesie 600 tys. zł, przy czym maksymalny koszt jednego projektu nie może przekroczyć 300 tys. złotych.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 28 375

Liczba uprawnionych do głosowania: 23 717

Informacja na temat głosowania:
Od poniedziałku 29 września do czwartku 9 października potrwa głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Gorlice na 2015 rok. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonają mieszkańcy miasta Gorlice, którzy ukończyli 18 lat, w głosowaniu przeprowadzonym w Pawilonie Historii Miasta w Gorlicach (Rynek) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy: budzetobywatelski@um.gorlice.pl). Głosowanie będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 500 mieszkańców Gorlic uprawnionych do głosowania. W Pawilonie Historii Miasta będzie można głosować w dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach 8.00 - 17.00 oraz w sobotę 4 października w godzinach 8.00 - 16.00. W punkcie do głosowania dostępne będą karty do głosowania. Głosujący przed wrzuceniem karty do urny będą zobowiązani do przedstawienia dokumentu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania i numer PESEL.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak.

Harmonogram:
Propozycję zadania może zgłosić każdy zameldowany w mieście gorliczanin, który ukończył 18 lat. Zgłoszenia będą przyjmowane na formularzach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego i muszą być poparte podpisami 10 gorliczan. Propozycje zadań można zgłaszać do 18 sierpnia. Głosowanie odbędzie się od 29 września do 9 października.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2016 - Miasto Gorlice