Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Gmina Jaworze - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Gmina Jaworze

Województwo: śląskie

Kategoria: gmina wiejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 29 997 439,00 złotych
- w tym majątkowe: 11 107 585,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 100 000,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 6 994

Liczba uprawnionych do głosowania: 5 486