Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Gmina Unisław - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Gmina Unisław

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kategoria: gmina wiejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 27 221 433,00 złotych
- w tym majątkowe: 5 010 761,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 350 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 25

Zasady wyboru projektów:
Mieszkańcy mogą głosować na konkretne pomysły do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego za pośrednictwem sondy internetowej - na stronie www.unislaw.pl. Wynik sondy ma jedynie charakter pomocniczy, a o wyborze konkretnych zadań/pomysłów decyduje specjalnie powołana komisja ds. opiniowania budżetu obywatelskiego


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 14


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 6 997

Liczba uprawnionych do głosowania: 5 349

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 1 200


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Gmina Unisław