Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Gmina Czerwonak - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Gmina Czerwonak

Województwo: wielkopolskie

Kategoria: gmina wiejska


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Gmina Czerwonak - kliknij i przejdź

Kwota: 800 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 35

Pozytywnie zweryfikowano następującą liczbę projektów: 23

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 1

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 26 780

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 650

Informacja na temat głosowania:
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Czerwonak. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz wypełniając kartę do głosowania w formie papierowej lub elektronicznej. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy 3 projektach spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 2 288

Liczba oddanych głosów ważnych: 1 904


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2016 - Gmina Czerwonak