Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Bydgoszcz - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 1 704 901 816,00 złotych
- w tym majątkowe: 349 740 503,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 5 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 300

Opis zgłoszonych projektów:
Mieszkańcy Bydgoszczy zgłosili 300 projektów, które głównie dotyczyły modernizacji placówek oświatowych, elewacji, ogrodzeń, placów zabaw, doposażenia monitoringu, modernizacji dróg, chodników, siłowni, fitness, oświetlenia, wybiegów dla psów.

Zasady wyboru projektów:
Tylko te zadania, które uzyskały największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie wpasowały się w możliwości finansowe dwudziestu ośmiu rad osiedli, zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2015 rok. Wcześniej jednak poszczególne rady osiedli muszą podjąć stosowne uchwały o ich przekazaniu do realizacji.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 190

Opis wybranych do realizacji projektów:
Do głosowania zostało wybranych 190 projektów zadań. Wśród nich największym zainteresowaniem mieszkańców (informacja powstała przed zakończeniem głosowania) cieszyły się m.in.: - LEKKI TORNISTER - zakup szafek szkolnych dla uczniów klas IV,V i VI szkół podstawowych na Osowej Górze, - Naprawa chodnika przy ul. Śląskiej, - Budowa ogrodzenia terenu ZSS przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63, - Wykonanie zatoczki parkingowej wzdłuż ulicy Gdańskiej (jezdni serwisowej) od posesji nr 208 do posesji nr 238 po stronie zachodniej, - PSI PARK: wybieg dla psów w dzielnicy Bydgoszcz-Fordon. - Zagospodarowanie przestrzeni leśnej u zbiegu ulic Kasztelańskiej, Andersa i Sielskiej w park rekreacji, - Generalny remont łazienek w SP nr 41 na terenie osiedla Szwederowo, - Mini miasteczko rowerowe w Przedszkolu nr 66, - Budowa chodnika w parku na Wzgórzu Wolności wraz z oświetleniem pomiędzy kładką widokową nad trasą uniwersytecką siedzibą telewizji, - Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Rozłogi w osiedlu Glinki-Rupienica, - Remont Szkoły Podstawowej nr 46 w tym boiska szkolnego.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 358 922

Liczba uprawnionych do głosowania: 281 429

Informacja na temat głosowania:
Głosowanie odbyło się w dniach od 20 października do 7 listopada br. Po raz pierwszy bydgoszczanie mogli decydować dwutorowo - za pomocą specjalnej internetowej aplikacji oraz papierowych kart do głosowania.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Program nie realizuje inwestycji w podziale na ogólno miejskie i dzielnicowe. Kwota 5 mln zł została podzielona na 6 okręgów wyborczych w Bydgoszczy, w których funkcjonuje łącznie 28 rad osiedli. Każdej radzie osiedli przyznano do dyspozycji środki finansowe w wysokości wprost proporcjonalnej do liczby zamieszkałych w nich osób. Stąd też przyjęła się nazwa inicjatywy, jako „Program 5/6”.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Bydgoszcz
2013 - Miasto Bydgoszcz