Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Czersk - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Czersk

Województwo: pomorskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 74 297 612,00 złotych
- w tym majątkowe: 15 409 803,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 750 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 44

Zasady wyboru projektów:
Został powołany przez burmistrza zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2015 rok. Wybór przedsięwzięć odbywał się w wyniku głosowania.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 16


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 21 500

Liczba uprawnionych do głosowania: 16 426

Informacja na temat głosowania:
Urny były ustawione w Urzędzie Miejskim w Czersku, Centrum Informacji Turystycznej w Czersku, Ośrodkach Kultury w Rytlu i Łęgu. Głosowali pełnoletni mieszkańcy gminy.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Gminę podzielono na trzy okręgi konsultacyjne: rejon Czerska, rejon Rytla i rejon Łęga. Łączna pula środków przeznaczona na realizację CzBO 2015 wynosi 750 tys. zł, w tym na każdy okręg konsultacyjny po 250 tys. zł Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych została podzielona na 3 grupy w następujący sposób: a) na projekty o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł (brutto) – 50 tys. zł, b) na projekty o wartości powyżej 15 tys. zł do 50 tys. zł (brutto) – 75 tys. zł, c) na projekty o wartości powyżej 50 tys. zł do 100 tys. zł (brutto) – 125 tys. zł.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 7 185