Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Człuchów - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Człuchów

Województwo: pomorskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 47 602 541,00 złotych
- w tym majątkowe: 9 155 145,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Człuchów - kliknij i przejdź

Kwota: 100 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 14

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
25 sierpnia Burmistrz powołał Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego, od 1 do 30 września była możliwość składania wniosków na realizację inwestycji, do 10 października Zespół zweryfikował złożone wnioski, do 15 października listy z zadaniami zakwalifikowanymi i niezakwalifikowanymi ukazały się na stronie internetowej miasta. Głosowanie trwa do 10 listopada, następnie karty do głosowania będą weryfikowane przez Zespół pod kątem spełnienia wymogów formalnych, wypełnione błędnie, lub wielokrotnie przez jednego mieszkańca nie będą rozpatrywane. Głosowanie będzie ważne jeśli weźmie w nim udział co najmniej 500 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Propozycje, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną przedłożone Burmistrzowi, który uwzględni je w projekcie uchwały budżetowej.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 14 345

Liczba uprawnionych do głosowania: 11 673

Informacja na temat głosowania:
Trwa od 16 października do 10 listopada 2014r. Każdy mieszkaniec gminy, mający czynne prawo wyborcze może oddać tylko jeden głos na wybrane zadanie. Karty do głosowania można składać do urn w Urzędzie Miejskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejskim Domu Kultury.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.