Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Hajnówka - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Hajnówka

Województwo: podlaskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 69 862 375,00 złotych
- w tym majątkowe: 21 003 965,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 120 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 6

Opis zgłoszonych projektów:
Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych, 2 projekty siłowni zewnętrznych, 2 projekty placów zabaw dla dzieci i plansza zewnętrzna do gry w szachy i warcaby.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 3

Opis wybranych do realizacji projektów:
Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych i dwa projekty placów zabaw dla dzieci.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 21 544

Liczba uprawnionych do głosowania: 18 502

Informacja na temat głosowania:
Głosować mógł każdy mieszkaniec miasta, który był zameldowany, a głosowanie odbywało się w Urzędzie Miasta Hajnówka za pomocą kart do glosowania.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 4 168