Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Jarocin - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Jarocin

Województwo: wielkopolskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 118 268 930,00 złotych
- w tym majątkowe: 12 000 481,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Jarocin - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 35

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
Złożone projekty zostaną podzielone na dwie kategorie za względu na wartość: a) o wartości do 50.000 zł – kategoria I, b) o wartości powyżej 50.000 zł – kategoria II. Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację projektów Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 zostanie podzielona w następujący sposób: na projekty o wartości do 50.000 zł – 200.000 zł; na projekty o wartości powyżej 50.000 zł – 800.000 zł.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 7

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 45 503

Liczba uprawnionych do głosowania: 36 290