Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Jarosław - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Jarosław

Województwo: podkarpackie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 81 697 278,00 złotych
- w tym majątkowe: 3 068 674,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 600 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 33


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 3

Opis wybranych do realizacji projektów:
Remont stadionu JKS, Remont ul. Solskiego, Plac zabaw przy ul. Orkana (II etap)


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 39 063

Liczba uprawnionych do głosowania: 32 018

Informacja na temat głosowania:
Wyboru projektu mogli dokonywać mieszkańcy miasta, posiadający w dniu głosowania czynne prawo wyborcze. Głos można było oddać tylko na jedną inicjatywę.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Harmonogram:
Zgłaszanie projektów 01.07.2014-05.09.2014 Weryfikacja zgłoszeń 08.09.2014-27.09.2014 Ogłoszenie listy projektów 30.09.2014 Głosowanie 01.10.2014-15.10.2014 Ogłoszenie wyników 24.10.2014

Liczba oddanych wszystkich głosów: 2 917