Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Gmina Jerzmanowice-Przeginia - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Województwo: małopolskie

Kategoria: gmina wiejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 27 851 033,00 złotych
- w tym majątkowe: 2 943 035,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 120 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 15


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 8


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 10 769

Liczba uprawnionych do głosowania: 8 632

Informacja na temat głosowania:
Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2015 rok w głosowaniu mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Jerzmanowice-Przeginia (zameldowani), którzy ukończyli 18 lat poprzez wypełnienie ankiety w wersji tradycyjnej (papierowej) dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem strony internetowej www.jerzmanowice-przeginia.pl pobrać ankietę do samodzielnego wydruku oraz za pośrednictwem ankiety interaktywnej dostępnej na platformie Decydujmy Razem (www.decydujmyrazem.org).

Informacja na temat podziału terytorialnego:
TAK, zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2015 rok ustalono, że na każde sołectwo (Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Przeginia, Racławice, Sąspów i Szklary) przeznaczona zostaje taka sama kwota do realizacji w ramach BO i na rok 2015 jest to kwota 15.000,00 złotych. Liczba projektów, które będą realizowane, jest uzależniona od szacunkowej wartości projektu.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 1 840