Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Kargowa - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Kargowa

Województwo: lubuskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 26 254 475,00 złotych
- w tym majątkowe: 10 253 195,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 200 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 9

Zasady wyboru projektów:
Selekcji miedzy zgłoszonymi wnioskami, a tymi poddanymi pod głosowanie dokonuje specjalnie powołany zespół opiniujący.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 5 841

Liczba uprawnionych do głosowania: 4 632

Informacja na temat głosowania:
Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy miasta Kargowa i największa liczba oddanych głosów decyduje o wyborze zadania, które będzie realizowane w przyszłym roku


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto i Gmina Kargowa