Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Kędzierzyn-Koźle - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Kędzierzyn-Koźle

Województwo: opolskie

Kategoria: gmina miejska


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Kędzierzyn-Koźle - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Zgłoszenie zadania winno zostać w terminie do 27 kwietnia 2015 r. skierowane do właściwej Rady Osiedla, pisemnie lub pocztą elektroniczną. Właściwy Zarząd Osiedla w okresie od 28 kwietnia do 11 maja 2015 r. dokonuje weryfikacji formalnej każdego zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego pod względem jego zgodności z bowiązującym prawem oraz ustala szacunkową wartość objętego nim zadania. Konsultacje z mieszkańcami Osiedli zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zostaną przeprowadzone w okresie 12-18 maja 2015 r.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 63 082

Liczba uprawnionych do głosowania: 50 146


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Kędzierzyn-Koźle
2013 - Miasto Kędzierzyn-Koźle