Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Kielce - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 1 203 936 978,00 złotych
- w tym majątkowe: 297 108 042,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Kielce - kliknij i przejdź

Kwota: 5 480 980,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 130

Opis zgłoszonych projektów:
Po weryfikacji zgłoszonych projektów przez Komisję ds. Budżetu obywatelskiego do głosowania dopuszczono 24 zadań małych oraz 40 dużych.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 22


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 199 634

Liczba uprawnionych do głosowania: 163 125

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 51 536


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Kielce
2016 - Miasto Kielce