Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Konin - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Konin

Województwo: wielkopolskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 432 502 048,00 złotych
- w tym majątkowe: 49 885 989,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 2 000 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Decyduje wyłącznie głosowanie na projekty, które przeszły sprawdzenie pod względem formalno-prawnym, jako nadające się do realizacji.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 77 072

Liczba uprawnionych do głosowania: 62 760

Informacja na temat głosowania:
Głosować mogli wszyscy mieszkańcy Konina w wieku od 16 roku życia (nie był potrzebny meldunek. Głosowanie przeprowadzono w 3 punktach w mieście (w różnych dzielnicach). Głosowano na max 3 wnioski duże i max 3 wnioski małe.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 2 104


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2016 - Miasto Konin