Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Koszalin - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Koszalin

Województwo: zachodniopomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 538 326 588,00 złotych
- w tym majątkowe: 136 161 000,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Koszalin - kliknij i przejdź

Kwota: 1 500 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 67

Opis zgłoszonych projektów:
Zgłoszono 67 projektów, z tego 50 otrzymało pozytywną ocenę Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Następnie Rada Budżetu Obywatelskiego wybrała 20 pod głosowanie mieszkańców (10 w kategorii do 50 tysięcy złotych oraz 10 w kategorii 50 – 500 tysięcy złotych).

Zasady wyboru projektów:
Zgłoszone projekty w pierwszej fazie przekazywane są do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Po ocenie formalnej i akceptacji Prezydenta Miasta projekty przekazywane są Radzie Budżetu Obywatelskiego. Rada Budżetu Obywatelskiego spotyka się z autorami projektów podczas otwartych spotkań także dla mieszkańców. Po prezentacji projektów i dyskusji, Rada Budżetu Obywatelskiego ocenia projekty. Projekty uzyskujące najwyższą liczbę punktów przechodzą pod głosowanie mieszkańców. W II edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego Rada wybrała 10 projektów w kategorii do 50 tysięcy złotych i 10 projektów o wartości 50 – 500 tysięcy złotych.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 7

Opis wybranych do realizacji projektów:
Mieszkańcy wybrali 7 projektów, 3 w kategorii małych projektów i 4 w kategorii dużych projektów. W kategorii projektów do 50 tysięcy złotych 1. Góra Chełmska – najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking. Projekt zakłada wytyczenie i zagospodarowanie istniejących ścieżek na Górze Chełmskiej wraz z ich pełnym oznakowaniem i stworzeniem mapy w formie papierowej i internetowej. 2. Bezpieczne miasteczko – bezpieczne dzieci. Inwestycja obejmuje budowę ścieżki edukacyjnej, która pomoże w nauce prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Ścieżka zlokalizowana będzie na terenie Przedszkola nr 8 i będzie składać się z jezdni, chodników, miniaturowych znaków drogowych, przejazdu kolejowego i pomostu. 3. Od malucha do seniora – ogólnodostępne miejsce rekreacji rodzinnej. Celem projektu jest rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Koszalinie o zestaw gimnastyczny „Pajączek” oraz z miejscami do wypoczynku. W kategorii 50 – 500 tysięcy złotych: 1. Zakup instalacji nagłośnieniowej do Auli Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Projekt przewiduje wyposażenie sali koncertowej we właściwy sprzęt nagłośnieniowy umożliwiający realizację projektów kulturalnych na odpowiednim, wysokim poziomie. Niezbędne będą zespoły głośnikowe z wbudowanymi wzmacniaczami mocy oraz zespoły głośnikowe zasilane zewnętrznym wzmacniaczem mocy. 2. Pierwszy w Koszalinie integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych - dajmy dzieciom radość ze wspólnej zabawy! Budowa integracyjnego placu zabaw, na terenie Przedszkola Integracyjnego, wyposażonego w urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz wyłożonego nawierzchnią z bezpiecznego tworzywa. 3. Parowóz wąskotorowy dla Koszalina. Koszalin pełnia życia, pełnia pary. Przedmiotem projektu jest zakup oraz naprawa historycznego parowozu wąskotorowego dla Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, a także włączenie do regularnej obsługi pociągów turystycznych na trasie Koszalin – Manowo - Rosnowo. 4. Obserwatorium astronomiczne Koszalin. Projekt zakłada budowę obserwatorium astronomicznego o niewielkiej powierzchni wraz z wyposażeniem. W obserwatorium znajdą się sterownia ze stanowiskami komputerowymi, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny. Z obserwatorium będą mogły korzystać placówki szkolne i naukowe, mieszkańcy oraz turyści.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 109 181

Liczba uprawnionych do głosowania: 86 561

Informacja na temat głosowania:
Glosować można było pomiędzy 9 a 22 czerwca 2014 roku na stronie obywatelski.koszalin.pl a także w 36 punktach konsultacyjnych.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 18 569


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Koszalin
2016 - Miasto Koszalin