Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Kościerzyna - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Kościerzyna

Województwo: pomorskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 93 181 904,00 złotych
- w tym majątkowe: 31 302 711,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 400 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 11

Opis zgłoszonych projektów:
Zgłoszono 11 projektów w tym: poprawa infrastruktury drogowej 6, wyposażenie miejsc rekreacji 2, promocja miasta 1, zakup węzła co 1, budowa zadaszenia 1

Zasady wyboru projektów:
Wstępna kwalifikacja wniosków pod względem formalno - prawnym dokonywana jest przez komisję powołaną przez Burmistrza. Wnioski zaakceptowane przez komisję są poddawane pod głosowanie przez mieszkańców. Do projektu budżetu na 2015r. włączone zostały wnioski, które uzyskały największą ilość głosów. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Miasta w głosowaniu nad budżetem 2015.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 4

Opis wybranych do realizacji projektów:
Wybrano 4 projekty w tym: poprawa infrastruktury drogowej 2, wyposażenie miejsc rekreacji 2.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 23 718

Liczba uprawnionych do głosowania: 18 273

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 286


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Kościerzyna
2016 - Miasto Kościerzyna