Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Legnica - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Legnica

Województwo: dolnośląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 446 439 257,00 złotych
- w tym majątkowe: 59 160 604,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Legnica - kliknij i przejdź

Kwota: 2 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 73

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
Zgłoszone projekty oceniane są przez Zespół Technicznej Oceny Projektów ZTOP oraz Zespół Kwalifikacji Projektów ZKP.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 49


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 101 853

Liczba uprawnionych do głosowania: 80 324

Informacja na temat głosowania:
Głosować mógł każdy pełnoletni mieszkaniec Legnicy (zameldowany na czas stały lub czasowy). Głosowanie odbywało się w 32 punktach głosowania na terenie całego miasta (na kartach papierowych lub elektronicznie) lub elektronicznie z każdego urządzenia z dostępem do internetu.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Miasto podzielone jest na 10 Obszarów. Na każdy Obszar przypada kwota 200 000 zł. Nie ma projektów ogólnomiejskich.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 8 182


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Legnica