Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Lublin - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Lublin

Województwo: lubelskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 2 258 671 477,00 złotych
- w tym majątkowe: 856 891 533,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Lublin - kliknij i przejdź

Kwota: 10 000 000,00 złotych

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
Projekty małe to takie, których koszt realizacji nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 5.500.000 zł. Projekty duże to takie, których koszt realizacji mieści się w granicach od 500 000 zł do 1 500 000 zł przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację to 4.500.000 zł.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 30

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 343 313

Liczba uprawnionych do głosowania: 274 125

Liczba oddanych wszystkich głosów: 47 000


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2016 - Miasto Lublin