Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Mrągowo - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Mrągowo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Kategoria: gmina miejska


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Mrągowo - kliknij i przejdź

Kwota: 300 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 12


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 2


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 22 171

Liczba uprawnionych do głosowania: 17 742

Informacja na temat głosowania:
Głosować można od 2 do16 października poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w godzinach pracy urzędu oraz w recepcji Centrum Kultury i Turystyki, od 8.00 do 20.00. Dopuszcza się oddanie głosu listownie na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „MBO 2015” (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Głosować może każdy mieszkaniec Mrągowa, posiadający meldunek stały lub tymczasowy na terenie miasta, który ukończył 16 rok życia.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 4 871

Liczba oddanych głosów ważnych: 4 672


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Mrągowo