Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Nowy Targ - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Nowy Targ

Województwo: małopolskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 135 454 161,00 złotych
- w tym majątkowe: 48 814 283,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Nowy Targ - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 88


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 33 632

Liczba uprawnionych do głosowania: 26 841

Informacja na temat podziału terytorialnego:
tak

Harmonogram:
9-26.09 - spotkania konsultacyjne w 4 okręgach, 9.09-7.10 - składanie formularzy, 8-17.10 - weryfikacja i przygotowanie zadań na listach do głosowania, 20-27.10 - głosowanie, 28.10 - ogłoszenie wyników


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2016 - Miasto Nowy Targ