Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Przemyśl - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Przemyśl

Województwo: podkarpackie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 345 694 486,00 złotych
- w tym majątkowe: 72 572 602,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 1 500 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 30

Pozytywnie zweryfikowano następującą liczbę projektów: 20

Zasady wyboru projektów:
7. Ostatecznie o wyborze do realizacji decyduje głosowanie mieszkańców, na wcześniejszym etapie, czyli zgłoszenia projektu, oceny pod kątem zgodności z Regulaminem dokonywała komisja złożona z pracowników Urzędu. Po tej weryfikacji o opinię poprosiliśmy Zarządy Osiedli, jednak ich ocena nie była wiążąca przy dopuszczeniu projektu do głosowania – opinię podawaliśmy do wiadomości.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 6


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 63 537

Liczba uprawnionych do głosowania: 52 467

Informacja na temat głosowania:
5. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok głos (na karcie do głosowania będącej załącznikiem do Regulaminu) na jeden wybrany projekt mogli oddać wyłącznie mieszkańcy Przemyśla, którzy w dniu głosowania posiadali czynne prawo wyborcze, poprzez: • wrzucenie karty do głosowania do urny, która była umieszczona w holu Urzędu Miejskiego (Rynek 1), • przesłanie na adres Urzędu Miejskiego (ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”, • lub przesłanie mailem wypełnionej i zeskanowanej karty do głosowania na adres kancelaria@um.przemysl.pl

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 21 648

Liczba oddanych głosów ważnych: 16 888


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Przemyśl