Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Puławy - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Puławy

Województwo: lubelskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 203 871 099,00 złotych
- w tym majątkowe: 43 981 465,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Puławy - kliknij i przejdź

Kwota: 1 700 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 91

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Opis zgłoszonych projektów:
Ogólna tematyka projetków ogólnomiejskich: projekty typu rekreacyjnego tj. place zabaw, skwery; remont ścieżki rowerowej, chodników, drogi, przychodnie zdrowia i szpital, elementy małej architektury (ławki, zieleń, pomniki, fontanna), odkomarzanie miasta, eksperymentarium w puławskim parku naukowo-technologicznym, pojemniki na psie odchody, toalety przy cmentarzach puławskich, miejskie studio nagraniowe, montaż sekundników dla pieszych i kierowców na sygnalizatorach świetlnych, wyposażenie autobusów w biletomaty, projekty miękkie (bezpieczne wakacje, skarby Puław, niezależne towarzystwo wędkarskie miętus, bezpłatna komunikacja miejska linią nr 3, biuro ogólnopolskiego ruchu społecznego dzielny tata). Ogólna tematyka projektów lokalnych: projekty typu rekreacyjnego tj. siłownie na powietrzu, ścianki wspinaczkowe, place zabaw, skate park , boisko, skwery; remont chodników, dróg, budowa miejsc parkingowych, przychodnie zdrowia, cyfrowe szkoły, elementy małej architektury (ławki, zieleń, wybieg dla psów); wiaty przystankowe.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 8

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Opis wybranych do realizacji projektów:
1 PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI: Modernizacja oddziału noworodkowego wraz z poradnią rozwoju noworodka i problemów laktacyjnych w SPZOZ Puławy w ramach projektu optymalizacji opieki nad matką i dzieckiem rodzić po ludzku w Puławach; oraz 7 PROJEKTÓW LOKALNYCH.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 49 006

Liczba uprawnionych do głosowania: 40 347

Informacja na temat głosowania:
Prawo do udziału w głosowaniu miał każdy mieszkaniec m. Puławy, który ukończył 16 rok życia i był zameldowany na terenie miasta. Pod głosowanie poddano 36 projektów, w tym 18 projektów ogólnomiejskich i 18 projektów lokalnych (rejon I 7; rejon II 4; rejon III 4; rejon IV 3).

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Dla projektów: OGÓLNOMIEJSKICH (projekty służące mieszkańcom całego miasta) 500 tys. zł; LOKALNYCH (dotyczą realizacji potrzeb mieszkańców 1 z 4 rejonów miasta i są zlokalizowane wyłącznie w danym rejonie) 1 mln 200 tys. zł tj. po 300 tys. dla każdego z 4 rejonów miasta.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 4 509


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Puławy