Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Mikasto i Gmina Rawicz - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Mikasto i Gmina Rawicz

Województwo: wielkopolskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 84 423 324,00 złotych
- w tym majątkowe: 13 593 525,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 375 363,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 24


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 3

Opis wybranych do realizacji projektów:
1. Utwardzenie drogi, 2. Budowa chodników, 3. Rawicki fit-park


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 30 191

Liczba uprawnionych do głosowania: 24 560

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 1 286


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Mikasto i Gmina Rawicz