Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Rybnik - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Rybnik

Województwo: śląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 740 857 076,00 złotych
- w tym majątkowe: 176 457 977,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 2 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 59


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 28


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 140 030

Liczba uprawnionych do głosowania: 110 024

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Środki przeznaczone do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego podzielone zostały na 27 dzielnic miasta. Wysokość środków dla poszczególnych dzielnic uzależniona jest od liczby jej mieszkańców.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 1 720


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Rybnik