Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Rzeszów - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Rzeszów

Województwo: podkarpackie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 1 218 987 415,00 złotych
- w tym majątkowe: 436 277 642,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 6 489 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 196


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 183 369

Liczba uprawnionych do głosowania: 142 640

Informacja na temat głosowania:
Uprawnieni mieszkańcy powyżej 16. roku życia.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 21 730


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Rzeszów
2016 - Miasto Rzeszów