Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Słupsk - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Słupsk

Województwo: pomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 169 287 984,00 złotych
- w tym majątkowe: 18 642 453,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Słupsk - kliknij i przejdź

Kwota: 2 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 44

Opis zgłoszonych projektów:
Zespół ds. Słupskiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 26 sierpnia br. ostatecznie zatwierdził listę zadań, które zostaną umieszczone na kartach do głosowania i poddane pod głosowanie Mieszkańców Słupska Z 44 zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na karcie do głosowania ostatecznie znalazło się 38 zadań na łączną kwotę 6 993 794 zł.

Zasady wyboru projektów:
Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wynoszą 2 000 000 zł, w tym 1 800 000 zł na zadania infrastrukturalne i 200 000 zł na zadania społeczne. Do budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania o charakterze infrastrukturalnym i społecznym, należące do zadań własnych miasta na prawach powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Wartość jednego zadania infrastrukturalnego nie może przekroczyć 300 000 zł brutto, wartość jednego zadania społecznego nie może przekroczyć 50 000 zł brutto. Decyzją Zespołu ds. Słupskiego Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danego rodzaju zadań. W przypadku gdy wartość kolejnego zadania przekraczała kwotę przeznaczoną na SBO 2015, wystąpiono do wnioskodawców z prośbą o ograniczenie zakresów rzeczowych zadań oraz kosztów ich realizacji.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 16

Opis wybranych do realizacji projektów:
Decyzją Zespołu ds. Słupskiego Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danego rodzaju zadań. W przypadku gdy wartość kolejnego zadania przekraczała kwotę przeznaczoną na SBO 2015, wystąpiono do wnioskodawców z prośbą o ograniczenie zakresów rzeczowych zadań oraz kosztów ich realizacji.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 93 808

Liczba uprawnionych do głosowania: 74 991

Informacja na temat głosowania:
Głosowanie trwało od 1 do 30 września 2014 r. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują w głosowaniu jawnym mieszkańcy Słupska urodzeni przed 1 stycznia 1999 roku.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 9 632


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Słupsk