Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Świętochłowice - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Świętochłowice

Województwo: śląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Świętochłowice - kliknij i przejdź

Kwota: 350 000,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 51 754

Liczba uprawnionych do głosowania: 40 799

Informacja na temat głosowania:
Wypełnione ankiety, w powyższym terminie, można składać: • w formie elektronicznej na adres: oik@swietochlowice.pl, • przesłać pocztą na adres Urzędu, • w Punkcie Obsługi Mieszkańców przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Podział na 5 dzielnic - każda otrzyma po 70 tys. zł.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Świętochłowice