Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Tarnobrzeg - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Tarnobrzeg

Województwo: podkarpackie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 260 777 928,00 złotych
- w tym majątkowe: 75 142 754,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 1 200 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 33


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Opis wybranych do realizacji projektów:
Podobnie jak w 2013 roku Prezydent Miasta podjął decyzję o zwiększeniu kwoty budżetu obywatelskiego do 1.200.000 zł celem umożliwienia wykonania trzech inwestycji, które uzyskały największą ilość głosów. Wynikiem czego było ujęcie ich w projekcie uchwały budżetowej miasta na 2015 rok.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 48 104

Liczba uprawnionych do głosowania: 39 550

Liczba oddanych wszystkich głosów: 2 186


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Tarnobrzeg