Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Wałbrzych - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Wałbrzych

Województwo: dolnośląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

- wydatki ogółem: 601 073 663,00 złotych
- w tym majątkowe: 187 454 086,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Wałbrzych - kliknij i przejdź

Kwota: 3 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 100

Pozytywnie zweryfikowano następującą liczbę projektów: 94

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 17

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 117 548

Liczba uprawnionych do głosowania: 94 840

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Tak, 3 000 000 zł na projekty lokalne i 2 000 000 zł na projekty ogólnomiejskie.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2016 - Miasto Wałbrzych